Saturday, June 9, 2012

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ด่วน)

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2555
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ**
รับสมัครและสอบคัดเลือกทุนการศึกษา 2 ประเภท
1. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (สายวิทย์และศิลป์)
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือจบม.ปลาย

2. ทุนนักศึกษาวิจัย (สายวิทย์และศิลป์)
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือจบปริญญาตรี/โท

** ผู้สมัครไม่จาเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น **
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ในเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ
และส่งเอกสารสมัครสอบได้ด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ วงเล็บมุมซอง (สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2555
(เลือกสถานที่สอบได้ทั้ง กรุงเทพฯ และเชียงใหม่)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ห้อง 104-107 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนสพาร์ก 90 .มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053-203367 ต่อ 190 E-mail: culture@tm.mofa.go.jp
Website: www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp หรือ Facebook (Japancons Chiangmai)

No comments:

Post a Comment