Sunday, June 17, 2012

ตัวอย่างข้อสอบ MEXT

นักเรียนสามารถดาวโหลดไฟล์ข้อสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้แล้วที่

MEXT EXAM 2007-2010

อยากให้นักเรียนลองทำดู และหากข้อไหนทำไม่ได้ให้ไปปรึกษาคุณครูหรือมาสเตอร์ในสาขาวิชาๆนั้นๆ

แค่นี้ นักเรียนก็จะได้ทั้ง คำตอบและความรู้ไปพร้อมๆกัน

-ยิ่งเตรียมตัวมากเท่าไหร่ โอกาสก็จะมาอยู่ใกล้เรามากเท่านั้น-

No comments:

Post a Comment