Thursday, March 1, 2012

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555


 ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ขอให้ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่ http://www.jlpt.jp/
วันสอบ :: วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555
สถานที่จัดสอบ :กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่
สถานที่ :(วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)
กรุงเทพฯ
โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5)
  • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2555
  • ยื่นใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 31 มีนาคม 2555
  • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
     อนึ่ง สำหรับผู้สมัครสอบที่ไม่สามารถมาสอบในวันที่ 4 ธันวาคม 2554 เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมและได้ติดต่อแจ้งขอเลื่อนการสอบมาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ไว้แล้วนั้น ขอให้ผู้สมัครสอบติดต่อกับทางสมาคม ฯ
เชียงใหม่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร             053-814-344       / 550
  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2555
  • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

No comments:

Post a Comment