Friday, February 24, 2012

แข่งขันออกแบบเสื้อ法被(はっぴ)


มาช่วยกันออกแบบเสื้อ 法被(はっぴ)ของศิลป์ภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกันหน่อยครับ
โดยผู้ที่ชนะการออกแบบจะได้รับรางวัล 500 บาท พร้อมกับนำแบบนั้นมาทำเป็นเสื้อ 法被 ของนักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (รุ่นแรก) ประจำปีการศึกษา 2555 ครับ
(ผลงานจะต้องไม่เหมือนกับของโรงเรียนอื่นนะครับ)

โดยบนเสื้อ จะต้องบ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นและประกอบไปด้วย คำว่า "モンフォート高校" ด้วยนะครับ

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับโรงเรียนและแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น

1. สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือ


2. สีประจำโรงเรียน คือ : น้ำเงิน ขาว แดง

3. เปิดแผนการเรียนการสอนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกปี พ.ศ. 2555
4. มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน Click: http://www.montfort.ac.th/


นอกจากนั้นก็จะมีการออกแบบเสื้อยืดหรือเชิ๊ตสำหรับ JAPANESE CLUB (日本語クラブ) ด้วยนะครับ โดยผู้ชนะโดยผู้ที่ชนะการออกแบบจะได้รับรางวัล 500 บาทเช่นเดียวกัน พร้อมกับนำแบบนั้นมาทำเป็นเสื้อ ของนักเรียนที่เรียนชมรมภาษาญี่ปุ่น

โดยบนเสื้อ จะต้องบ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นและประกอบไปด้วย คำว่า "モンフォート高校" และ JAPANESE CLUB หรือ 日本語クラブ ด้วยนะครับ

หมายเหตุ 
1. การตัดสินจะถูกตัดสินโดยนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนชมรมภาษาญี่ปุ่นทุกคน
2. จะตัดสินประมาณช่วงปลายเดือน เมษายน 2555 ถึงกลางเดือน พฤษภาคม 2555

No comments:

Post a Comment